Dla osób zainteresowanych konto

Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Charbrowie

69 9324 0008 0003 7514 2000 0010

XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

14 sierpnia  --  21 sierpnia 2022 roku

 

INTENCJE  MSZALME

 

Niedziela 14 sierpnia 2022 roku

1.Msza  święta o godzinie 9:00 – Z okazji urodzin 90 rocznicy Pani Stanisławy Habyk

   z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie łaski i z prośbą o dalsze.

2.Msza  święta o godzinie 11:30 – za parafian

 

Poniedziałek 15 sierpnia br.Uroczystość  Wniebowzięcia NMP.

godzina 9:00 – o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków p.Kurkowskich

godzina 11:30 – 60.rocznicę sakramentu małżeństwa Danuty i Jana Harnack

z podziękowaniem Panu Bogu i z prośbą o dalsze łaski zdrowia i opieki Maryi.

 

Msze święte w ciągu tygodnia;

 

Wtorek 16 sierpnia br.godzina 7:30 i 17:00, środa 17 sierpnia br.godzina 7:30 i 17:00- z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i o zdrowie, Boże błogosławieństwo w rodzinie Rakoczy.

Czwartek 18 sierpnia br.godzina 7:30 i 17:00,piątek 19śierpnia br.godzina 7:30 i 17:00

Piątek 19 śierpnia br.godzina 7:30 i 17:00,sobota 20 śierpnia br.godzina 7:30 i 17:00

 

Niedziela 21sierpnia 2022 roku

1.Msza  święta o godzinie 9:00 - +.ś.p.Stanisław Wójcik(18.r.śm.),Mariannę, Stefan Tyburscy

2.Msza  święta o godzinie 11:30 – za parafian

 

OGŁOSZENIA

 

1.Poniedziałek 15sierpnia br.Uroczystość Wniebowzięcia NMP.Obrzęd błogosławieństwa

   kłosów zbóż, ziół i kwiatów.

2.W najblyższym tygodniu w  liturgii Kościoła wspominamy; środa- Św.Jacka kapłana

   Sobota – Św.Bernarda, opata i doktora K-ła.

 

3 Piątek tj.,19 śierpnia br.,adoracja Pana Jezusa w Najświętsztm Sakramencie.

   Po Mszy świętej od godziny 17:30  do  23:00. O godzinie 23:00, -Msza święta z aktem

   oddania Matce Bożej naszych rodzin i nas samych.

4.Serdecznie dziękujemy dla p.Mirosława Słowikowskiego za pokoszenie trawy przy K-le.

 

5.Dziękujemy paniom z Krakulic za posprzątanie Kościoła i przygotowanie na Dzień Pański.

   Obecnie zapraszamy w dalszym ciągu do sprzątania Świątyni rodziny z Krakulic, w tym

   wymieniam Panie tj., p.Jaskólska Urszula, p.Stojek Hanna,p.Stefańska Dominika,p.

   Jóśkiewicz Patrycja, p.Jóśkiewicz Piotr, p.Szydlik Marlenna.

 

6.Pani Stanisława Habyk – życzenia.

 

   Życzę wszystkim wiernym, niech Maryja Wniebowżięta uprasza nam łaski u Jezusa.

   Ks.prob.Stanisław  Bugaj